Hälsa på arbetsplatsen

En arbetsplats är så mycket mer än bara ett ställe dit folk går för att jobba. Vore det så enkelt skulle det aldrig finnas några som helst problem! Nej, en arbetsplats innebär att en grupp människor ska utföra olika sysslor som motsvarar deras kompentens, kunna samverka med varandra och klara av både fram- och motgångar. [IMAGE=cTEvm5ekwNuC.jpg] Som chef är yrkesrollen därför mångfacetterad och den skickliga ledaren vet att göra mer än att bara delegera olika arbetsuppgifter. En chef måste ibland vara psykolog och ibland lärare, ibland medmänniska och ibland en hård förhandlare och så vidare. När det uppstår en krissituation …

Continue Reading