Rörlighet och balansövningar

För att kunna använda en muskel optimalt krävs inte bara tillräckligt med styrka utan även rörlighet. Många blir stela av att träna hårt vilket gör att de trots att de är både starka och uthålliga får ett begränsat rörelseomfång i sina muskler. Begränsad rörlighet leder till ökad skaderisk. Rörlighet handlar inte bara om att stretcha eller yoga. Det går att träna rörlighet genom enkla övningar hemma eller på gymmet. På många gruppträningspass består delar eller hela passet av rörlighetsträning. Fråga i receptionen på ditt gym vilka pass som erbjuder denna typ av träning.

En bra balans är också viktig för att undvika skador och kunna använda hela kroppen på ett optimalt sätt. Balans innebär att de stabiliserande, små musklerna i kroppen utmanas och stärks. Starka stabiliserande muskler skyddar bland annat leder och ligament vilket gör att du undviker att skada dig när du tränar hårt. Bra balans förebygger även fallskador. Tänk på att öva balansen hela livet eftersom den annars successivt försämras med åldern. Det finns enkla balansövningar som går att utföra i vardagliga situationer. När du borstar tänderna kan du samtidigt stå på ett ben och när du diskar kan du stå på en balansplatta.