Positiva effekter av styrketräning

Styrketräning ger mängder av positiva effekter förutom att den ger starka muskler.

Fysiska effekter av styrketräning

Styrketräning ger en ökad styrka i kroppen som leder till minskad risk för värk och andra skador. Ryggvärk, smärta i nacke och skuldror och problem med knäna beror ofta på svaga msukler och obalans i muskulaturen. Genom styrketräning kan dessa typer av problem bli bättre och t.o.m upphöra. Stillasittande och en svag kropp kan även öka risken för frakturer på grund av benskörhet. Styrketräning motverkar risken för benskörhet eftersom den belastar skelettet.

Ökad styrka leder till ökad livskvalitet eftersom vi orkar röra oss i vardagen. Gå i trappor, resa sig upp från picknick-filten och orka bära möbler vid flytten är alla aktiviteter som är viktiga för att kunna leva ett fullvärdigt liv.

Träning gör också att åldrandet bromsas upp. Det finns studier som visar att träning bildar fler och starkare mitokondrier. Mitokondrierna fungerar sämre vid stigande ålder men kan alltså bli starkare genom träning. Mitokondrierna är cellernas kraftstationer och har stor betydelse för hälsan och prestationsförmågan.

Förutom de fysiska effekter som påverkar prestation och hälsa ska inte den estetiska effekten av träning underskattas. Styrketräning skapar en snygg kropp med tonade muskler. Ofta påverkas hållningen positivt vilket bidrar till ett bättre utseende. Istället för en böjd rygg och framåtroterade axlar orkar den som styrketränar ha en rak rygg och får en mer ståtlig kropp.

Till och med huden har visat sig få ett yngre utseende av regelbunden träning. Upp till 10 år yngre hud enligt vissa studier.

Psykiska effekter av styrketräning

Träning ger inte bara positiva fysiska effekter. Hjärnan och kognitiva funktioner förbättras av all form av träning. Träning leder till förbättrad koncentrationsförmåga genom bland annat hormonet noradrenalin. Hormonet skärper sinnena och gör att uppmärksamheten ökar. Blodcirkulationen i hjärnan ökar också av träning vilket tros leda till ökad förmåga att fokusera. Studier har även visat att minne och förmågan att lära sig nya saker ökar genom träning eftersom träning hjälper till att bilda nya hjärnceller. Även kreativiteten förbättras av träning. Forskning visar dessutom att Alzheimers och andra former av demens kan undvikas genom regelbunden träning.

Den som tränar mår bättre mentalt eftersom oro och ångest dämpas av träning. De senaste rönen visar att träning är lika effektivt som mediciner vid lindriga till måttliga depressioner.

Det finns med andra ord bara positiva effekter av styrketräning. Den enda risken med styrketräning är om du lyfter för tungt med fel teknik. Då finns en risk för en överbelastningsskada men annars är styrketräning en av de minst skadedrabbade träningsformer som finns. I stort sett alla idrottare kompletterar sin vanliga träning med styrketräning för att bygga upp kroppen och undvika skador på t.ex. fotbollsplanen eller i skidspåret.